politie

Startspot.nl

Als startpagina - Bij je favorieten - Eigen startpagina

Dating

» Meer dating!

Aanmelden

Bekijk of de naam nog vrij is en registreer de naam:

.startspot.nl

Overzicht

Documentatie

De politie zelf en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie publiceren regelmatig rapporten over en plannen voor de Nederlandse politie.

  • Jaarverslag Nederlandse Politie, inclusief de kerngegevens.
  • Politie in Nederland: brochure over de organisatie van de politie, de werving en selectie, bewapening, uitrusting en politiesamenwerking.
  • Politie in ontwikkeling: Visienota waarin de politie een bezinning op haar functioneren beschrijft. In het Nederlands, Engels, Duits en Frans. 
  • Spelverdeler in de Opsporing: Een visie van de Nederlandse politie op forensische opsporing.
  • Tegenhouden Troef: Een nadere verkenning van Tegenhouden als alternatieve strategie van misdaadbestrijding, inclusief het rapport 'Misdaad laat zich tegenhouden'.
  • Wenkend Perspectief : Een strategiedocument waarin een voorstel wordt gedaan voor stapsgewijze vernieuwing en verbetering van informatiemanagement en de politiŽle ICT in de periode 2006 tot en met 2010

Door weedgirl i.s.m politie.startspot.nl
Hosting en scripting door: MPlay.nl
Er staan 33 links op deze pagina.
Opmerkingen of suggesties?